"Justitie moet afstappen van de hokjesgeest. Dat is de enige mogelijke weg om ten volle aan te sluiten bij het moderne tijdperk. Dat gebeurt niet op zes maanden, maar neemt verschillende jaren in beslag. De doelstelling is 2020, maar dat belet ons niet elk jaar concrete resultaten na te streven."

(Jean-Paul Janssens)