De FOD Justitie verwelkomt Vincent Van Quickenborne als nieuwe minister van Justitie. Hij neemt eveneens de functie op van vice-premier en wordt belast met de Noordzee.

De beleidscel is gevestigd in de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Correspondentieadres:
Kabinet van de minister van Justitie
Kruidtuinlaan 50 | bus 65
1000 Brussel
T 02 895 09 34
contact@teamjustitie.be