Uw kosten aanrekenen

De FOD Justitie doet geregeld een beroep op particulieren, privé-bedrijven en andere partners om onze werking te ondersteunen.

Om u te laten vergoeden voor uw diensten, goederen of andere prestaties, dient u een schuldvordering in. U bezorgt daartoe het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken aan de dienst die u heeft ingeschakeld.

Opgelet, deze richtlijnen zijn niet van toepassing als u:

  • prestaties leverde voor de penitentiaire inrichtingen;
  • prestaties leverde in het kader van gerechtskosten.