Koen Geens (CD&V)

img

Personalia

 • Geboren te Brasschaat op 22 januari 1958
 • Gehuwd met Griet Dupré, drie kinderen (Rein, Lut, en Aart)
 • Woont in Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Huidige functies

 • Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986)
 • Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986)
 • Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009)
 • Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010)
 • Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010)
 • Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010)
 • Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012)
 • Lid Academia Europaea (sinds 2013)
 • Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken (sinds 5 maart 2013)
 • Minister van Justitie (sinds 11 oktober 2014)
 • Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen (sinds 2 juli 2019)

Diploma's en voorheen beklede academische functies

 • Licentiaat in de Rechten KU Leuven met grootste onderscheiding (1980)
 • Master of Laws Harvard University (1981)
 • Aspirant Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1981-1985)
 • Assistent Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (1985-1986)
 • Doctor in de Rechtsgeleerdheid KU Leuven (1986) op een proefschrift over "Het vrij beroep", bekroond met de tweejaarlijkse staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Recht en Economie (1987) en met de vijfjaarlijkse prijs Baron Emile Van Dievoet (1989)
 • Academisch Secretaris Rechtsfaculteit KU Leuven (1990-1993)
 • Promotor Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KU Brussel (1993-2004)
 • Binnenlandse Francqui leerstoel ULB (2004-2005)
 • Voorzitter/Programmadirecteur Permanente Onderwijscommissie Rechten KU Leuven (1995-1998; 2001-2007; 2009-2012)
 • Voorzitter beoordelingscommissie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (2010-2013)
 • Voorzitter evaluatiecommissie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (2010-2013)

Voorheen verleende maatschappelijke en wetenschappelijke diensten

 • Plaatsvervangend lid Geschillencommissie Belgische Spaarbankenvereniging (1990-1994)
 • Voorzitter Hoge Raad voor de Economische Beroepen (1992-2000)
 • Wetenschappelijk verantwoordelijke (samen met A. Benoit-Moury, U. Liège) voor de codificatie van het Belgisch vennootschapsrecht (1992-2001)
 • Stichtend vennoot-advocaat Eubelius (1994-2013)
 • Voorzitter Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (1999-2005)
 • Voorzitter van de IAS-commissie Vennootschapsrecht gevormd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economische Zaken (2004)
 • Kabinetschef Sociaal-Economisch Beleid van de Vlaamse Minister-President (juli 2007 - februari 2009)
 • Coördinator Vlaanderen in Actie 2020 (juli 2007 - februari 2009)
 • Lid Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2010-2012)
 • Lid van de Belgische Commissie Corporate Governance (2007-2013)
 • Voorzitter Raad van Wijzen, Vlaanderen in Actie (2010-2013)
 • Voorzitter Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (2010-2013)
 • Lid Raad van Bestuur NV BNP Paribas Fortis (2011-2013)

Auteur en redactielid

 • Auteur handboek Vennootschapsrecht (in Beginselen van Belgisch Privaat Recht) (met M. Wyckaert)
 • Editor Encyclopaedia of Laws, Corporations and Partnerships Kluwer (met R. Blanpain)
 • Hoofdredacteur Commentaar Vennootschapsrecht Kluwer (met E. Wymeersch en H. Braeckmans)
 • Redacteur tweetalige Wetboeken Story Scientia (o.l.v. H. Cousy)
 • Stichtend redactielid Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (met M. Wyckaert, S. Van Crombrugge en D. Van Gerven)
 • Eerste auteur Overzichten van rechtspraak vennootschapsrecht, Tijdschrift voor Privaatrecht (1993, 2000, 2012)
 • Mede-hoofdredacteur Beginselen van Belgisch privaat recht (sinds mei 2013)