De FOD Justitie presenteert de burgers en de medewerkers van Justitie verschillende statistieken en cijfergegevens. Hieronder vindt u de statistieken van:

De rubriek Justitie in cijfers vat de belangrijkste cijfergegevens met betrekking tot de justitiële keten overzichtelijk samen.