Op 16 februari 2016 zetten Koen Geens, minister van Justitie, en Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, hun handtekening onder de allereerste bestuursovereenkomst voor de FOD Justitie.

De bestuursovereenkomst herneemt de prioriteiten van zowel de minister als het directiecomité, die in vijf strategische doelstellingen zijn opgedeeld. De overeenkomst bevat ook doelstellingen die de Ministerraad aan alle federale overheidsdiensten gaf. De overeenkomst is geldig voor de komende drie jaar, van 2016 tot 2018.

Vanaf nu vervangt de bestuursovereenkomst het managementplan van de FOD Justitie. De nieuwe aanpak laat toe om korter op de bal te spelen, meer flexibiliteit toe te laten in het beheer en meer eenheid te brengen op federaal vlak. Zo verbinden alle overheidsdiensten zich tot een aantal duidelijke ambities. Klantgericht, efficiënt en duurzaam werken zijn er enkele van.

Ontdek de prioriteiten en de agenda van de FOD Justitie bij het doornemen van de  bestuursovereenkomst (PDF, 558.75 KB).

Contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie  
press@just.fgov.be