Invoering nieuw Burgerlijk Wetboek en invoeging boek 8 ‘Bewijs’ in dat Wetboek

Op donderdag 4 april 2019 heeft de plenaire vergadering het wetsontwerp aangenomen dat een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal bestaan uit de volgende negen boekdelen:

  • boek 1. Algemene bepalingen;
  • boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
  • boek 3. Goederen;
  • boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
  • boek 5. Verbintenissen;
  • boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
  • boek 7. Zekerheden;
  • boek 8. Bewijs;
  • boek 9. Verjaring.

In één beweging is ook het boek 8 ‘Bewijs’ aangenomen. De overige boekdelen volgen. Hieronder vindt u een stand van zaken van de boekdelen waar al ontwerpteksten voor zijn uitgewerkt of andere concrete stappen zijn ondernomen.

Stand van zaken

Boeken 2 ‘Personen, familie en relatievermogensrecht’ en 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’

Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht zijn inhoudelijk hervormd bij de wetten van respectievelijk 31 juli 20171en 22 juli 20182.

Beide wetten bevatten een artikel dat toelaat om die inhoudelijke hervormingen te codificeren en op te nemen in het nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 2 en 4).

Het ministerieel besluit van 24 augustus 20183 heeft professor Hélène Casman aangesteld voor die codificaties.

Op die basis is het wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, 'Relatievermogensrecht' en boek 4 'Nalatenschappen, schenkingen en testamenten' van het Burgerlijk Wetboek, nr. 55-1272/1 ingediend bij de Kamer op 20 mei 2020.

Klik hier om de teksten in kwestie te raadplegen.

Boek 3 ‘Goederen’

Boek 3 ‘Goederen’ is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Boek 5 ‘Verbintenissen’

Op 16 juli 2019 is het wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 'Verbintenissen' in het nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 55-174/1 ingediend bij de Kamer.

Klik hier om de teksten in kwestie te raadplegen.

De publieke consultatie van de voorgestelde teksten van het deel ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ van boek 5 liep van donderdag 29 maart 2018 tot en met dinsdag 1 mei 2018. De afgelopen maanden heeft de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht de teksten bijgewerkt om zo veel als mogelijk rekening te houden met de ontvangen opmerkingen. De ministerraad heeft de aangepaste teksten nog niet goedgekeurd.

U vindt de teksten hieronder:

1 Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen terzake
2 Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen terzake
3 Ministerieel besluit van 24 augustus 2018 tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten