Op 1 november 2020 is de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek in werking getreden. Sindsdien draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift 'oud Burgerlijk Wetboek'.

Op termijn zal dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaan uit de volgende tien boeken:

  • Boek 1. Algemene bepalingen
  • Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht
  • Boek 3. Goederen
  • Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
  • Boek 5. Verbintenissen
  • Boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
  • Boek 8. Bewijs
  • Boek 9. Zekerheden
  • Boek 10. Verjaring

Stand van zaken

Hieronder vindt u informatie over de stand van zaken van de verschillende boeken.