Verbintenissen-, bewijs- en goederenrecht

Bewijs- en goederenrecht

De boeken “bewijs” en “goederen” werden op 25 oktober 2018 in tweede lezing goedgekeurd door de ministerraad. Deze teksten kan u vanaf 5 november terugvinden op de website van de Kamer (www.dekamer.be).

Verbintenissenrecht

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet over de verbintenissen in eerste lezing goedgekeurd. Via de onderstaande links kan u het voorontwerp en de memorie van toelichting consulteren.

Aansprakelijkheidsrecht

De publieke consultatie van de voorstelteksten aansprakelijkheidsrecht liep van donderdag 29 maart 2018 tot en met dinsdag 1 mei 2018 en is inmiddels afgerond. De afgelopen maanden heeft de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht de teksten bijgewerkt om zo veel als mogelijk rekening te houden met de ontvangen opmerkingen. De aangepaste teksten, die u via onderstaande links kan consulteren, zijn nog niet goedgekeurd door de ministerraad.