De dienst Gelijke Kansen werd eind 2016 opgericht als federale administratie/autoriteit voor gelijke kansen. De dienst ondersteunt de federale minister of staatssecretaris voor gelijke kansen. Deze verzekert de voorbereiding en de ondersteuning van het gelijke kansen- en non-discriminatiebeleid, met betrekking tot alle beschermde criteria van de antidiscriminatiewet, met uitzondering van gender en handicap.

De dienst Gelijke Kansen:

  • Ontwikkelt strategische initiatieven voor de beleidscel Gelijke Kansen, zoals het interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld tegenover LGBTI-personen;
  • Volgt de politiek omtrent gelijke kansen op nationaal, Europees en internationaal niveau en onderhoudt nauwe contacten met het maatschappelijk middenveld;
  • Is het nationaal contactpunt voor haatmisdrijven voor de ‘OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights’ van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa;
  • Verzekert de coördinatie van het Belgische verslag voor de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie van de Raad van Europa en voor het Comité van de VN voor de uitbanning van rassendiscriminatie;
  • Bereidt de bijdragen aan internationale rapporten voor met betrekking tot andere verdragen voor coördinerende administratie;
  • Dient als institutioneel geheugen voor de materie van gelijke kansen.

De dienst Gelijke Kansen hoort bij Directie IV - Fundamentele rechten. Deze directie maakt deel uit van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie.