• U heeft juridisch advies nodig?

  • U bent verwikkeld in een geschil?

Een advocaat

U kunt een advocaat raadplegen. Hij of zij begeleidt u doorheen het juridische kluwen.

  • Hij adviseert bij een contractonderhandeling.
  • Hij geeft raad over hoe u het best uw geldzaken regelt nu u gaat trouwen.
  • Hij bemiddelt bij een echtscheiding.
  • Hij verdedigt u voor de rechtbank.

Klik hier om een advocaat op te zoeken.

Natuurlijk kunt u altijd terecht bij een betaalde advocaat, maar er bestaan ook andere mogelijkheden om advies in te winnen of juridische bijstand te verkrijgen.

De Commissies voor Juridische Bijstand (juridische eerstelijnsbijstand)

Bij de justitiehuizen, de OCMW's enz. kunt u terecht voor een eerste juridisch advies. Dit is gratis. 

Een pro-deoadvocaat (juridische tweedelijnsbijstand)

Hebt u een advocaat nodig voor omstandig juridisch advies, of voor bijstand en vertegenwoordiging al dan niet in het kader van een procedure, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.