e-Deposit
voor burgers, ondernemingen en advocaten

Burgers, ondernemingen en advocaten leggen inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer bij een rechtbank via het webportaal van e-Deposit.

Advocaten kunnen zich ook aanmelden via DPA-Deposit. Via die applicatie leggen zij hun documenten neer in e-Deposit/inbox-inventaris.

Uploaden via E-Deposit

  1. Meld u aan via eID
  2. Upload uw documenten
  3. Krijg meteen een ontvangstbewijs

Als u een nieuwe zaak neerlegt en het rolnummer van de rechtbank of het hof niet in  de lijst (XLSX, 54.5 KB) staat, verstuurt u de inleidende akte via e-mail.

Let op: betalende akten worden enkel aanvaard en verwerkt als u het bewijs van de voorafgaande betaling van de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand toevoegt. Maak dus eerst de betaling (20 euro) over via het specifiek rekeningnummer van  het hof of de rechtbank (XLSX, 54.5 KB).

Rechtbanken waar burgers, ondernemingen en advocaten digitaal kunnen neerleggen via het webportaal van e-Deposit

  • De hoven van beroep en de arbeidshoven
  • De ondernemingsrechtbanken
  • De vredegerechten
  • De politierechtbanken burgerlijk
  • De rechtbanken van eerste aanleg burgerlijk en familie
  • De arbeidsrechtbanken

Voorlopig is digitaal neerleggen met e-Deposit niet mogelijk in de rechtbanken van eerste aanleg (correctionele zaken), de politierechtbanken (voor de correctionele procedure), de jeugdrechtbanken, de strafuitvoeringsrechtbanken en de griffie van het onderzoek. Voor die rechtbanken legt u de documenten tijdelijk neer via e-mail.

Vragen?