e-Deposit
voor burgers, ondernemingen en advocaten

Burgers, ondernemingen en advocaten leggen inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer bij een rechtbank via het webportaal van e-Deposit.

Advocaten kunnen zich ook aanmelden via DPA-Deposit. Via die applicatie leggen zij hun documenten neer in e-Deposit/inbox-inventaris.

Uploaden via E-Deposit

 1. Meld u aan via eID
 2. Upload uw documenten
  • In een bestaande zaak verzendt u de documenten onder het gekende rolnummer.
  • In een nieuwe zaak verzendt u de inleidende akte tijdelijk als type 'brief' of als type 'stukkenbundel' en het specifiek rolnummer van de rechtbank of het hof waar u de akte neerlegt.
   Op termijn voorzien wij het type ‘verzoekschrift’ in e-Deposit om de neerlegging van een inleidende akte mogelijk te maken.
 3. Krijg meteen een ontvangstbewijs

Let op: betalende akten worden enkel aanvaard en verwerkt als u het bewijs van de voorafgaande betaling van de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand toevoegt. Maak dus eerst de betaling (20 euro) over via het specifiek rekeningnummer van het hof of de rechtbank.

Rechtbanken waar burgers, ondernemingen en advocaten digitaal kunnen neerleggen via het webportaal van e-Deposit

 • De hoven van beroep en de arbeidshoven
 • De ondernemingsrechtbanken
 • De vredegerechten
 • De politierechtbanken burgerlijk
 • De rechtbanken van eerste aanleg burgerlijk en familie
 • De arbeidsrechtbanken

Voorlopig is digitaal neerleggen met e-Deposit niet mogelijk in de rechtbanken van eerste aanleg (correctionele zaken), de politierechtbanken (voor de correctionele procedure), de jeugdrechtbanken, de strafuitvoeringsrechtbanken en de griffie van het onderzoek. Voor die rechtbanken legt u de documenten tijdelijk neer via e-mail.

Vragen?