De waarden van een organisatie reflecteren zich in haar cultuur, de manier van werken en het gedrag van elk van haar medewerkers. De FOD Justitie heeft dus samen met hen een waardencharter uitgewerkt. Het charter geldt echter niet voor de Rechtelijke organisatie, de NICC en de Veiligheid van de Staat.

Het waardencharter bundelt zeven waarden waarin zowel elke medewerker als de minister, haar beleidcel en het directiecomité zich kunnen terugvinden:

  1. Respect
  2. Integriteit
  3. Samenwerking
  4. Professionalisme
  5. Rechtvaardigheid
  6. Klantgerichtheid
  7. Maatschappelijk engagement

Om de waarden te begrijpen en ze te interpreteren in de context van de FOD Justitie, hebben de medewerkers ze gedefinieerd en geïllustreerd aan de hand van gewenste gedragingen in hun professionele en inter-persoonlijke relaties, ten opzichte van de burger en elkaar.