Het Belgisch Staatsblad produceert en verspreidt een brede waaier aan officiële en overheidspublicaties, en dat zowel via papier als elektronisch. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel elektronisch.

Het Belgisch Staatsblad biedt twee belangrijke databanken aan:

Daarnaast beheert het Belgisch Staatsblad:

    Het Belgisch Staatsblad helpt ook bij de distributie van een breed gamma informatiebrochures uitgegeven door de FOD Justitie.