De Kansspelcommissie is opgericht bij de wet van 7 mei 1999. De taak van de commissie is drieledig. Ten eerste geeft de commissie advies aan de regering en het parlement. Daarnaast beheert ze vooral vergunningen voor reële en virtuele casino’s, reële en virtuele speelautomatenhallen, reële drankgelegenheden, het personeel in kansspelinrichtingen, leveranciers en herstellers van kansspelen, reële en virtuele weddenschapkantoren, en bel- en mediaspelen. Ten slotte treedt de Kansspelcommissie ook op als controle- en tuchtorgaan.

De kern van de kansspelwet bestaat erin dat kansspelen verboden zijn, behalve voor uitzonderingen die in de wet vervat liggen. Die uitzonderingen worden geregeld via een systeem van vergunningen. In geval van overtreding van de kansspelwet is strafrechtelijke vervolging mogelijk. De commissie is bevoegd om een gepaste sanctie op te leggen. Sancties kunnen gaan van een waarschuwing, over de schorsing van de exploitatie van enkele machines, tot het intrekken van de vergunning. De Kansspelcommissie kan ook administratieve boetes opleggen aan spelers en organisatoren wanneer het parket beslist om niet te vervolgen.

De Kansspelcommissie wordt voorgezeten door een magistraat, Magali Clavie. De voorzitster zit samen met vertegenwoordigers van zes ministers.