huurwet, 14de editie

De brochure 'De huurwet – 14de editie' is enkel van toepassing op contracten afgesloten voor 1 januari 2019.

Voor huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019 zijn de regionale regelgevende teksten van toepassing (Vlaams woninghuurdecreet, Waals huurdecreet of Brusselse huisvestingscode). Als een bepaald aspect van het huren in die teksten niet wordt geregeld, is de federale huurwetgeving van toepassing.

Om de huurindexatie te berekenen, kan u gebruik maken van een online calculator. De huurcalculator is niet bruikbaar voor contracten afgesloten voor 1 januari 1984.

Hebt u verdere vragen over huren en verhuren, dan kan u contact opnemen met:

Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de huurwet sinds 1 juli 2014 niet langer een bevoegdheid van de federale overheidsdienst Justitie. De brochure 'De huurwet – 14e editie' is enkel beschikbaar in digitale vorm.