In het nieuwe jaarverslag light van de FOD Justitie ontdekt u opnieuw twaalf topics, netjes verdeeld per maand. Het is een selectie geworden van enkele in het oog springende realisaties uit 2015. Zo krijgt u een beeld van het brede palet aan opdrachten van de FOD Justitie.