U bent hier

Hoven en rechtbanken

Alle informatie over de organisatie en opdrachten van de hoven en rechtbanken vindt u op hun website: www.tribunaux-rechtbanken.be

pyramide

Wanneer burgers, bedrijven of organisaties een juridisch geschil hebben, kunnen ze een rechtszaak beginnen voor een Belgische rechtbank. Het is belangrijk dat u weet welke rechtbank bevoegd is om over uw geschil te oordelen.

Zo is de rechtbank van eerste aanleg een algemene rechtbank die bevoegd is om beslissingen te nemen in geschillen tussen burgers, in de meeste strafzaken, in jeugdzaken en over strafuitvoering. Daarnaast bestaan er meer gespecialiseerde rechtbanken, zoals het vredegerecht, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en het hof van assisen. Er zijn een driehonderdtal rechtbanken die verdeeld zijn over 12 gerechtelijke arrondissementen.

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg of de arbeidsrechtbank, kunt u een tweede opinie vragen bij respectievelijk het hof van beroep of het arbeidshof. Er zijn hoven van beroep en arbeidshoven in Brussel, Luik, Bergen, Gent en Antwerpen.

Het Hof van Cassatie waakt erover dat alle rechtbanken van ons land de rechtsregels op dezelfde manier toepassen. Het Hof van Cassatie beslist niet over de inhoud van de zaak, maar controleert bijvoorbeeld of er geen procedurefouten zijn gebeurd.

Klik op de naam van een rechtbank om te lezen welke zaken zij behandelt en om de adressen van de betreffende rechtbanken te vinden.

 

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
  • Edward Landtsheere
    (NL)

  • Christine-Laura Kouassi
    (FR)