Een wetscertificaat is een document dat de wetgeving van een land over een bepaalde materie bevat. U zal een wetscertificaat met de Belgische wetgeving nodig hebben wanneer u wil trouwen in het buitenland, wanneer u een PACS (pacte civil de solidarité) wil sluiten in Frankrijk, wanneer u erft in het buitenland enzovoort.

U kan dit document aanvragen bij:
FOD Justitie
DG WL – Wetscertificaten
Waterloolaan 115
1000 Brussel

wetscertificaat@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag het onderwerp (huwelijk, PACS ...), uw naam en voorn(a)am(en), uw adres, het betrokken land en de taal (Nederlands of Frans) waarin u dit document wil ontvangen.

U krijgt het document gratis per post toegestuurd.