Elke gedetineerde kan in de gevangenis een opleiding volgen. Het precieze opleidingsaanbod verschilt van gevangenis tot gevangenis. Enkele voorbeelden van opleidingen waarvoor hij zich kan inschrijven zijn:

  • algemene vorming;
  • sociale vaardigheidstraining;
  • taalcursussen;
  • computerlessen;
  • beroepsopleidingen (zoals hulpkok, schilderen en metselen) om een diploma secundair onderwijs te behalen.

De opleidingen helpen de gedetineerde bij zijn terugkeer naar de samenleving en laten toe dat hij zijn detentietijd op een zinvolle manier doorbrengt.