Medewerkers van de diverse diensten in de gevangenissen kunnen opleiding volgen in de Opleidingscentra voor Penitentiair Personeel. Er zijn vier opleidingscentra: in Brugge, Merksplas, Haren en Marneffe. 

De opleidingscentra voorzien in de basisopleiding voor de diverse groepen van nieuw penitentiair personeel om zo hun taak op een professionele manier uit te voeren en gedetineerden te helpen bij het voorbereiden van hun re-integratie. Opleiding in de opleidingscentra en terreinopleiding in verschillende inrichtingen wisselen elkaar af. Tijdens de terreinweken kunnen nieuwe medewerkers rekenen op een individuele begeleider, hun mentor. Na een succesvolle stage volgt de indiensttreding.

Naast een basisopleiding zijn er ook voortgezette opleidingen die medewerkers van het gevangeniswezen kunnen volgen om hun competenties voortdurend verder te ontwikkelen en zich bij te scholen.  
 

Contact

 • Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Brugge 
  Legeweg 200, 8200 Brugge
  050 45 72 25
 • Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Merksplas 
  Steenweg op Wortel 6bis, 2330 Merksplas
  014 47 32 32
 • Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Haren 
  Witloofstraat 135, 1130 Haren
 • Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire in Marneffe 
  Rue du Sart 11, 4210 Marneffe
  085 27 86 96