Het personeel in de gevangenissen kan opleiding volgen in de Opleidingscentra voor Penitentiair Personeel (OCPP) in Brugge en Merksplas voor de Nederlandstalige opleidingen en in het Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire (CFPP) in Marneffe voor de Franstalige opleidingen. Hier worden opleidingen gegeven voor alle personeelsleden in de gevangenissen (directie, bewakingspersoneel, administratief en technisch personeel, enz.).
 
Het OCPP in Brugge voorziet een basisopleiding voor het beginnende Nederlandstalige penitentiaire personeel. Het CFPP in Marneffe neemt deze taak op zich voor de Franstalige personeelsleden. De basisopleiding duurt 50 dagen en bereidt de personeelsleden voor om hun job in de gevangenis uit te voeren. Bovendien leren zij hoe zij gedetineerden kunnen helpen tijdens hun voorbereiding op de re-integratie. De opleiding worden gespreid over het stagejaar georganiseerd. De penitentiair bewakingsassistenten wisselen de opleiding in het opleidingscentrum af met een on-the-job training in de  penitentiaire inrichting. Daar worden zij begeleid door een individuele begeleider, hun mentor. Als de stage goed verloopt, wordt de penitentiair bewakingsassistent vastbenoemd.
 
Om hun competenties permanent te ontwikkelen, kunnen personeelsleden uiteraard ook voortgezette opleidingen volgen. In het OCPP in Merksplas en het CFPP in Marneffe kunnen zij zich voortdurend bijscholen.

Contact

 • Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Brugge (basisopleiding)
  Legeweg 200, 8200 Brugge
  050 45 72 25
 • Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel in Merksplas (voortgezette opleidingen)
  Steenweg op Wortel 6bis, 2330 Merksplas
  014 47 32 32
 • Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire in Marneffe (Franstalige opleidingen)
  Rue du Sart 11 – 4210 Marneffe
  085 27 86 96