Voorwaarden

  • Uw studenten zijn minimum 18 jaar en volgen studies hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).
  • De studies hebben een verband met het gevangeniswezen (criminologie, rechten of rechtspraktijk, psychologie, geneeskunde of verpleegkunde, pedagogie, enz.).
  • U moet uw aanvraag ten minste twee maanden voor het bezoek indienen.
  • De groep bestaat uit maximum 20 personen.

Aanvraag

Om een studiebezoek te brengen aan een gevangenis, dient u als volgt een aanvraag in:

  1. U schrijft uw aanvraag op briefhoofd van uw hogeschool of universiteit.
  2. U vermeldt hierin de studierichting.
  3. U geeft aan welke gevangenis u wil bezoeken en wanneer.
  4. U vermeldt het aantal studenten dat de gevangenis wil bezoeken.
  5. U stuurt de aanvraag naar:

Marijke D'haeseleer
Dienst Managementondersteuning
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: marijke.dhaeseleer@just.fgov.be

Beslissing

Wij overleggen met de gevangenisdirectie of u de gevangenis kan bezoeken en brengen u op de hoogte van onze beslissing. Als uw bezoek mogelijk is, sturen wij u een officiële toelating per mail of per brief. Hiermee krijgen u als begeleider van het bezoek en uw studenten toegang tot de gevangenis. Zonder officiële toelating kan u dus geen bezoek brengen aan een gevangenis. In geval van een staking of een incident in de gevangenis, kan uw bezoek uitzonderlijk worden uitgesteld.