img

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming vanaf 1 juli 2014 gradueel overgedragen werden naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.


Algemene informatie over de zesde staatshervorming

Meer info vindt u op www.justitiehuizen.be