Een adoptie is altijd een emotioneel geladen gebeurtenis. Door goed samen te werken, kunnen  alle diensten rust en zekerheid bieden aan zowel de kandidaat-adoptieouder als het kandidaat-adoptiekind. 

Een samenwerking is absoluut noodzakelijk bij interlandelijke adopties waar  verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen verschillende niveaus.

  • De Federale Centrale Autoriteit (FCA) bepaalt de basisregels en oordeelt of adopties correct zijn verlopen. 
  • De Centrale Autoriteiten voor Adoptie van de Gemeenschappen (CA) staan in voor de bijstand en de begeleiding van de (kandidaat-)adoptanten én de geadopteerden.

In het samenwerkingsprotocol erkennen de federale overheid en de Gemeenschappen elkaar als echte partners en verbinden ze zich ertoe om meer informatie uit te wisselen en de procedure transparanter te maken:

  • De nieuwe adoptielanden (adoptiekanalen) worden vóór de opstart van het eerste adoptiedossier grondig gecontroleerd. 
  • Bij de goedkeuring van een land wisselen de CA van de gemeenschappen en de FCA relevante informatie met elkaar uit. 

De Commissie van Overleg en Opvolging inzake Adoptie zal de vinger aan de pols houden bij alle goedgekeurde adoptiekanalen. De werking van die kanalen komt op regelmatige basis op de agenda. Door deze voortdurende controle worden eventuele problemen snel opgespoord. 

Meer info

Samenwerkingsprotocol voor interlandelijke adoptie