Buiten het huwelijk geldt geen vermoeden van meemoederschap.

Als de afstamming langs meemoederszijde niet automatisch tot stand kan komen op basis van een vermoeden van meemoederschap, kan het kind erkend worden door de meemoeder. In bepaalde gevallen, is de voorafgaande toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat en/of de voorafgaande toestemming van het kind vereist.

artikel 325/4 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)