Het jeugdbeschermingsrecht doelt op de opvoeding, verantwoordelijkheidszin, resocialisatie alsook de bescherming van de maatschappij.

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd voor het grootste deel van deze materie.

Meer informatie