De beschermingsregeling voorziet in maatregelen voor mensen die niet meer alles alleen kunnen doen. De regeling is in werking getreden op 1 september 2014.

Deze regeling wil de betrokkene beschermen, zowel tegen zichzelf (bv. geld uitgeven terwijl hij dat niet heeft) als tegen misbruik door derden (bv. de persoon iets doen kopen aan een belachelijk hoge prijs, zonder dat hij het beseft).

De bedoeling is om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten doen en te laten beslissen. Zo kan hij in de mate van zijn mogelijkheden zijn eigen leven blijven leiden en blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de te beschermen persoon: wat kan de persoon nog zelf beslissen, bij welke beslissingen heeft hij hulp nodig en welke beslissingen worden beter in zijn plaats genomen?