U gaat scheiden? Welke vormen van echtscheiding bestaan er? Welke procedures?

De wet kent twee vormen van echtscheiding:

  • de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
  • de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO)

De FOD Justitie is niet bevoegd om zich uit te spreken over individuele gevallen. Voor meer informatie over uw situatie kan u contact opnemen met een advocaat of een notaris.