Zitting hebben in een jury is een burgerplicht.

De gezworene die niet aanwezig is bij het begin van het assisenproces of die zich terugtrekt zonder toelating van de voorzitter voordat zijn taak beëindigd is, kan worden gestraft met een geldboete van 50 tot 1000 euro (artikel 316bis Strafwetboek).