Als u het plegen van een misdrijf of de voorbereiding ervan ziet of hoort, bent u getuige van dat misdrijf. Wat u gezien hebt of over (de voorbereiding van) het misdrijf weet, kan erg belangrijk zijn voor het onderzoek en voor de bestraffing van dat misdrijf.

U kunt zich aanmelden bij een politiekantoor of contact opnemen met de diensten van de procureur des Konings van uw gerechtelijk arrondissement.

Als burger bent u wettelijk verplicht om u aan te melden als getuige van misdrijven tegen mensen (bv. een aanval op straat), tegen eigendommen (bv. een diefstal) of tegen de openbare veiligheid (bv. een aanslag).

Een bredere verplichting tot aanmelding bestaat voor ambtenaren die tijdens de uitoefening van hun werk kennis krijgen van een misdaad of wanbedrijf.