Strijd op 18 november mee tegen kindermisbruik

Lanceer acties zoals lezingen op school, road shows, flash mobs, media-events, congressen en filmvoorstellingen.

En deel die op twitter @coe_children / #EndChildSexAbuseDay

Met deze dag wil de Raad van Europa het bewustzijn verhogen en het debat over de bescherming van kinderen aanwakkeren. Deze derde editie legt de focus op seksuele uitbuiting en misbruik via internet en sociale media.

Kinderen hebben nu overal dag en nacht toegang tot internet: zowel thuis, op school als daarbuiten. Dat heeft enerzijds veel voordelen voor hun ontwikkeling en sociale contacten. Anderzijds zijn ze online ook blootgesteld aan risico’s. Ze kunnen daar seksuele beelden zien, seksuele berichten krijgen en delen, en seksueel uitgebuit of misbruikt worden.

De tieners van nu kampen nog altijd met dezelfde ‘problemen’ als vroeger: vrienden maken, vriendschappen behouden en de eerste stappen zetten in de liefde. Door de komst van het internet en sociale media zijn die simpele coming of age problemen nu een pak ingewikkelder. Veel jongeren delen seksuele afbeeldingen, video’s en berichten. In veel gevallen blijft dat beeldmateriaal binnen de vertrouwde kring. Dat is echter niet altijd het geval, met alle gevolgen van dien.

De overheid wil dat iedereen zich bewust wordt van dat probleem, en de nodige stappen kan ondernemen als een kind daarmee geconfronteerd wordt. Daarom richt dit initiatief zich tot alle ouders en alle andere betrokkenen die onze kinderen willen beschermen. Iedereen moet op de hoogte zijn van alle mogelijke online risico’s zoals ‘sexting’ en ‘revenge porn’, en de impact daarvan op het leven van een kind.

Lees de brochure (Engels) die meer uitleg geeft over alle online risico’s zoals sexting, revenge porn, sex chatting, grooming, sextorsion, en hoe je daar als ouder mee omgaat.

Sexting

Bij sexting verstuurt een kind pikante of naaktfoto's/video’s van zichzelf naar iemand anders via sms, mail, sociale media, webcam of op een andere manier. Meestal worden zo’n beelden enkel naar een partner gestuurd. Veel jonge mensen doen het en dat hoeft op zich niet problematisch te zijn, als die foto’s enkel bij de partners blijven en de jongeren respect naar elkaar tonen. Maar we stellen vast dat zo’n foto’s soms ook bij iemand belanden waarmee het kind geen relatie heeft, of zelfs bij volstrekte vreemden.

Vanaf het moment dat een kind op de verzendknop drukt, verliest het de controle over zo’n afbeeldingen en video’s. Het vertrouwen kan geschonden worden, beelden kunnen doorgestuurd of online gedeeld worden. Veel jongeren staan niet stil bij dat gevaar. Het kan het zelfvertrouwen beschadigen en angst creëren. Kinderen riskeren dan gepest, afgeperst, gechanteerd en gemanipuleerd te worden.

Meer info: www.ikbeslis.be

Tips voor ouders

 • Als je je kind een mobiel toestel laat gebruiken, leg dan uit hoe het daar op een verantwoorde manier mee moet omgaan.
 • Leg duidelijk uit wat aanvaardbaar is om te posten of te versturen en wat niet.
 • Bij adolescenten kan je echte voorbeelden uit het nieuws gebruiken om de risico’s en gevaren van sexting uit te leggen.
 • Luister naar wat je kind zegt, zodat het je in vertrouwen neemt als het toch een misstap beging. Heeft je kind nood aan een babbel, dan kan het ook altijd terecht op www.awel.be.
 • Kom je te weten dat je kind aan sexting deed, praat dan ook over jouw visie en waarden op seks en help je kind goede beslissingen te nemen in de toekomst.

Wraakporno

Bij ‘wraakporno’ verspreidt de partner intieme of expliciet seksuele foto’s of video’s van de andere online nadat de relatie beëindigd is. Dat is strafbaar in ons land. Verschillende landen voeren de strijd op tegen wraakporno. Zo startte Groot-Brittannië de eerste ‘Revenge Porn Helpline’ op, die geeft gratis juridisch advies over hoe je foto’s laat verwijderen op internet.

Tips voor ouders

Staan er seksuele foto’s of video’s van je kind online?

 • Beschuldig je kind niet, maar bied steun in zo’n stresserende en gênante situatie.
 • Verzamel bewijsmateriaal: bewaar de foto’s of video’s, of neem screenshots en zorg dat het internetadres (www.***) erbij staat.
 • Leg klacht neer bij de politie.
 • Laat je kind eventueel met een zorgverlener praten, als je merkt dat het er moeilijk mee heeft.
 • Vraag aan zoekmotoren en sociale media platformen om de content te verwijderen:

Hoe sensibiliseer je je kind zodat het geen slachtoffer wordt van wraakporno?

 • Zeg tegen je kind dat het zich nooit gedwongen mag voelen om seksuele foto’s of video’s te maken. Niet in een relatie en niet voor een vriend of vriendin.
 • Als een vriend of vriendin zonder toestemming een seksuele foto of video maakt van je kind, moet jij of je kind vragen om die onmiddellijk te verwijderen. Zeg tegen je kind dat het altijd moet nagaan of de foto wel degelijk verwijderd is en niet online gedeeld is.

Voor meer info kan je ook terecht bij de Vlaamse gemeenschap en Child Focus. Enerzijds sensibiliseren en informeren zij kinderen en jongeren, ouders en alle anderen die geconfronteerd kunnen worden met die problemen. Anderzijds bieden zij ook hulp aan jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en misbruik.

Contact

EndChildSexAbuseDay@coe.int

Meer info