Op donderdag 18 oktober heeft Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité, in Rabat zijn ambtsgenoot Abdelilah Lahkim Bennani, secretaris-generaal van het Marokkaanse ministerie van Justitie, ontmoet.

Tijdens de ontmoeting hebben zij  gesproken over de talrijke justitiehervormingen in beide landen.

Het actieplan voor nauwere samenwerking tussen beide administraties beoogt de uitwisseling van ervaringen en goede  praktijken op het gebied van justitie.

Een volgende activiteit met de hervorming van justitie als thema zal  binnenkort in Marokko plaatsvinden.