In de week van 22 tot en met 26 oktober ontving de FOD Justitie twee Marokkaanse topambtenaren om kennis uit te wisselen met de Delegatie van de Penitentiaire Administratie en de Reïntegratie (DGAPR) van Marokko.

Met financiële steun van de Europese Unie nemen België, Frankrijk en Italië deel aan een twinning-project van 30 maanden met de DGAPR. Zo kan de EU de institutionele capaciteiten van de DGAPR ondersteunen en versterken. Het project omvat (thematische) studiebezoeken in de drie deelnemende EU-lidstaten en talrijke zendingen van Franse, Italiaanse en Belgische deskundigen naar de DGAPR. Door samen te werken, kunnen ze lopende en toekomstige hervormingsprojecten in Marokko vorm geven.

De delegatie die België eind oktober bezocht, kon rekenen op de aanwezigheid van de Franse residerende twinning adviseur. Die verantwoordelijke verblijft in Rabat voor de duur van het twinning-project en staat in voor het uitbouwen en coördineren van de kennisoverdracht tussen de Marokkaanse en Europese partners.

Zicht op lokale situatie

Het bezoek aan België was bedoeld om de institutionele werking van onze penitentiaire diensten beter te leren kennen. Gelijkaardige bezoeken vinden plaats in alle EU-partnerlanden van dit twinning-project, zo ook in Frankrijk en Italië. Een beter zicht op de realiteit in de verschillende landen kan helpen bij het uitwerken van concrete projecten in Marokko.

Tijdens het studiebezoek kon de delegatie ook langsgaan bij de penitentiaire administratie om hun missies en sleuteldiensten te leren kennen. De deelnemers ontmoetten er ook onze regionale partners om een globaal zicht te krijgen op de institutionele werking en de (penitentiaire) bevoegdheidsverdeling in België. Verder stonden ook bezoeken aan de penitentiaire inrichtingen en aan het penitentiaire opleidingscentrum op het programma. Opleiding vormt namelijk een belangrijk luik van het twinning-project.