Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, heeft deelgenomen aan de conferentie waarop het startschot is gegeven voor het Frans-Italiaans-Belgisch project dat ondersteuning wil bieden aan het Marokkaanse gevangeniswezen (hier vertegenwoordigd door de délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, DGAPR).

Deze conferentie vond plaats in Rabat op 18 oktober 2018 in de lokalen van de DGAPR.

Dit associatieproject wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft als doel de institutionele capaciteiten van de DGAPR te ontwikkelen, en dat met steun van zijn Franse, Italiaanse en Belgische tegenhangers.

Het project loopt tot december 2020. De Belgische vertegenwoordiging wordt geleid door Séverine Delcomminette van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

 

Meer info

In de kijker