Het Hof van Cassatie is op 15 december 2017 om 9.30 uur samengekomen in openbare rechtszitting, in zwarte toga, in de zaal van de gewone rechtszittingen om de rouwhulde te aanhoren van de heer Pierre Marchal, emeritus eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.

In memoriam Pierre Marchal