Voogd en minderjarige op een bankje

Wist u dat …

  • De dienst Voogdij in 2022 6434 nieuwe jongeren aangemeld kreeg?

  • 3843 van deze jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud waren?

  • De meeste jongeren onder voogdij uit Afghanistan komen?

  • Maar er ook veel jongeren uit andere landen komen, zoals Marokko, Eritrea, Oekraïne en Guinee?

  • De dienst Voogdij deel uitmaakt van de FOD Justitie?

Meer info vindt u op deze website.

Wilt u het verschil maken als voogd?

Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kortweg NBMV, zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Als voogd maakt u het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. U zal de minderjarige namelijk helpen bij alle administratieve en juridische aspecten van zijn/haar leven in België. Hoewel u de minderjarige van nabij begeleidt, is het niet de bedoeling dat u hem/haar bij u thuis laat verblijven.

Heeft u wat we zoeken?

De dienst Voogdij is op zoek naar gemotiveerde kandidaten die bereid zijn om kinderen en jongeren die in onzekere omstandigheden verblijven in België te begeleiden en samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject. 

Heeft u al enig inzicht in de problematiek van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun noden, dan is dat zeker een troef! Om u helemaal klaar te stomen voor een eerste voogdij, bieden we een 5-daagse opleiding aan. We vragen geen specifieke diploma’s om u kandidaat te kunnen stellen.

Gezien de hoge nood aan voogden is de dienst op zoek naar kandidaten die de nodige tijd en motivatie vinden om 5 of meer jongeren te begeleiden. U ontvangt een vergoeding per jongere die u begeleidt, en tot 5 jongeren bent u vrijgesteld van belastingen. Als u meer dan 5 jongeren wilt begeleiden, moet u zelfstandige in bijberoep worden.

Laat u inspireren

► Voormalig rechter en voorzitter van het Hof van Cassatie Ivan Verougstraete is intussen aan zijn vijfde voogdij toe en getuigt hieronder over die ervaring.

Voogd worden - ik was over de 65 jaar toen ik 'opgeleid' werd - heeft mij een leven vol nieuwe emoties en uitdagingen bezorgd. De contacten met de pupillen vooreerst, maar ook met schoolinstanties (oudercontacten!), sociale werkers, officiële organisaties, ziekenfondsen, banken en  diverse ambtenaren,  zijn ongelooflijk verrijkend en vaak verrassend. Dankzij die contacten met mensen voor wie die minderjarigen echt belangrijk zijn, word je anders (ik hoop ook: beter) en krijg je als bonus een nieuwe visie op de maatschappij. Af en toe word je kwaad tot zeer kwaad (bij een negatieve beslissing), af en toe ben je heel blij (succes op school, een positieve beslissing, een diep gesprek met een pupil). Elke vorm van onverschilligheid smelt weg.

► Ook Denise De Bondt is een actieve en enthousiaste voogd. Ze houdt zelfs een weblog bij waarop ze over haar wedervaren als voogd getuigt.

Voogd zijn heeft mijn leven veel rijker gemaakt. Ik ben er in ieder geval een beter mens door geworden. Ik sta nu veel meer stil bij de goede en mooie dingen in het leven. Veel meer in staat tot relativering van tegenslagen. De voldoening om kinderen en jongeren, die hier helemaal alleen toekomen, te kunnen bijstaan om weer grip op hun leven te krijgen, om hen te helpen een toekomst uit te bouwen en hen te zien evolueren naar jongvolwassenen. De kans die je krijgt om daadwerkelijk iets te doen, rechtstreeks te kunnen helpen, de emotionele rugzak die ze stuk voor stuk meedragen wat lichter proberen te maken, voor hen het verschil te kunnen maken. De fierheid die je voelt als zo een jongvolwassene dan op eigen benen kan staan. Het goed doet. Maar ook de wetenschap dat je je best hebt gedaan als het al eens misloopt.

Voogd zijn is niet altijd gemakkelijk maar het heeft ook mijn kijk op de wereld veranderd. Het kennismaken met de verschillende culturen van jongeren uit verschillende werelddelen. Luisteren naar al hun verhalen en verschillende invalshoeken verruimd je blikveld. Ik ben dan ook oprecht en bijzonder dankbaar dat ik de kans krijg om dit te doen. Om zo veel fijne jongeren te leren kennen en met hen te werken aan een veilige, stabiele toekomst, hier of in hun land van herkomst.

Ook interesse om voogd te worden?

Wilt u zich graag kandidaat stellen, maar hebt u nog enkele vragen? Of twijfelt u of voogd worden iets voor u is en wilt u graag wat meer info?

Volg dan de infosessie voor Nederlandstalige kandidaat-voogden op maandag 24 april 2023 om 10u in Brussel. Gelieve uw aanwezigheid op deze infosessie te bevestigen voor 22 april 2023 om 18u via marieke.debeuf@just.fgov.be.

Nu al overtuigd? Dien dan meteen uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) in via hetzelfde e-mailadres.