laptot screen

Justitie maakt het vanaf heden mogelijk om minnelijke schikkingen in het kader van correctionele boetes digitaal te betwisten via Just-on-web. De online dienstverlening bestond tot op de dag van vandaag enkel voor verkeersboetes. Justitie brengt hier verandering in door de digitale procedure nu ook voor deze boetes mogelijk te maken.

Vanaf vandaag is het mogelijk voor burgers en ondernemingen die niet akkoord zijn met hun correctionele (strafrechtelijke) boete waarvoor ze een minnelijke schikking hebben ontvangen, om deze digitaal te betwisten via Just-on-web, het digitale portaal van Justitie. Hiermee breidt de overheidsdienst haar online dienstverlening verder uit. Deze digitale procedure werd enige tijd geleden mogelijk gemaakt voor verkeersboetes. Burgers en ondernemingen kunnen sindsdien op geheel digitale wijze een betwisting indienen. Sinds 20 maart 2021 hebben reeds 122.331 burgers en ondernemingen een verkeersboete digitaal betwist via Just-on-web. Door eveneens de betwistingsprocedure voor correctionele boetes te digitaliseren, opteert Justitie weer volop voor vereenvoudiging en toegankelijkheid.

Papier blijft bestaan

Door op Just-on-web aan te melden door middel van een digitale sleutel (zoals eID of itsme), kunnen burgers en ondernemingen – net zoals voor verkeersboetes reeds mogelijk is – hun correctionele boetes online betwisten en indienen. Dit impliceert dat er geen papieren formulier meer hoeft te worden ingevuld en verstuurd. Voor de minder digitale burger blijft het papieren betwistingsformulier vanzelfsprekend bestaan. Dit formulier kan worden opgehaald via Just-on-web. Eenmaal ingevuld, dient het te worden opgestuurd naar het bevoegde parket.

Dossierstatus op de voet volgen dankzij Just-on-web

Eenmaal de betwistingsaanvraag is ingediend, beslist het Openbaar Ministerie of de aanvraag al dan niet gegrond is, en of de boete moet worden betaald. Just-on-web maakt het mogelijk de status van de aanvraag op de voet op te volgen via de tab “Geschiedenis”. Zo zijn burgers en ondernemingen meteen op de hoogte of hun aanvraag al dan niet werd aanvaard. Een dienstverlening die voor efficiëntie en duidelijkheid moet zorgen.

Een uniforme procedure voor alle boetes

Door het betwistingsproces uit te breiden en nu ook digitaal mogelijk te maken voor correctionele boetes, zet Justitie weer een stap verder richting digitalisering. De mogelijkheid voor online betwisting bestond reeds voor verkeersboetes, en zorgde voor een grote vooruitgang op het vlak van efficiëntie en toegankelijkheid. De uitbreiding zorgt ervoor dat er een algemene, gecentraliseerde maar vooral uniforme procedure is om boetes te betwisten. Daarenboven kunnen burgers en ondernemingen zoals reeds vermeld de status van de aanvraag tot betwisting digitaal opvolgen via Just-on-web.