dansende festivalgangers

Nultolerantie op de festivals van het Belgische festivalseizoen. Dat is waar de festivals extra hard op inzetten deze zomer. Politie, parket en organisatoren slaan bijgevolg de handen in elkaar en zorgen ervoor dat de eerste festivals veilig en zonder al te veel incidenten verlopen.

Rock Werchter en Dour zitten er al op voor 2022, en ook Tomorrowland heeft al twee weekends achter de rug. We kunnen zeggen dat het festivalseizoen goed ingezet is, en zonder al te veel incidenten is verlopen. Dit mede dankzij het lik-op-stuk beleid of de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking, een aanpak die kleine criminaliteit – zoals onder andere drugbezit op festivals – probeert tegen te gaan. De voorbije weken voerden de politiediensten stelselmatig controleacties uit op de festivals om kleine criminaliteit te voorkomen. Deze acties worden de onmiddellijke minnelijke schikking acties (oftewel OMS-acties) genoemd. Onder de festivals enkele vaste waarden, zoals Tomorrowland, Rock Werchter, les Ardentes, Ostend Beach maar ook jonge festivals zoals het nieuwe Core Festival of Paradise City, wilden hun festival in goede banen leiden en de veiligheid garanderen.

Een goede multidisciplinaire samenwerking

Parket, politie en de organisatie werken hand in hand samen om ervoor te zorgen dat alle festivals zo veilig mogelijk verlopen en kleine criminaliteit zo veel mogelijk te bestrijden. Dankzij een goede samenwerking, voorbereiding, en een vlotte communicatie tussen de verschillende partijen ververlopen de acties zeer goed.
Dankzij de invoering van de onmiddellijke minnelijke schikking zorgt men voor een snelle afhandeling voor zowel parket, politie als overtreder, zonder dat deze laatste nog straffeloos uitgaat wanneer hij betrapt wordt met drugs of kleine wapens. Indien de overtreder de boete meteen ter plaatse betaalt, wordt zijn dossier afgesloten en zijn er geen blijvende consequenties. Indien de overtreder weigert te betalen op het moment van overtreding, zal hij zijn schulden binnen de 15 dagen moeten aflossen. Indien de betaling niet binnen deze termijn gebeurt, wordt het dossier doorverwezen naar het parket en komt dit op het strafblad van de overtreder te staan. Een sanctie die werkelijke gevolgen kan hebben voor de toekomst van de overtreder.

Weinig tegenspraak bij de overtreders

Op de festivalweides vinden grote controles alsook OMS-acties plaats. Dit leidt ertoe dat er meer dan 1500 onmiddellijke minnelijke schikkingen tot nu toe werden uitgeschreven in het kader van kleine criminaliteit, waarvan 6% voor klein wapenbezit en het merendeel voor drugsbezit. Het gaat dan voornamelijk om cannabis, cocaïne, MDMA, ketamine en extasy. De overtreders die worden betrapt zorgden voor weinig discussie bij het ontvangen van de schikking. Het grotendeel van de festivalgangers beslist dan ook om meteen ter plaatse te betalen.

Perscontact