Eind oktober vond in Antwerpen de jaarlijkse ICPA-conferentie plaats, dit jaar gehost door het Belgisch gevangeniswezen. Meer dan 900 deelnemers waren er live bij, duizenden anderen volgden vanop afstand via streaming. Wie het event miste of niet alles kon meepikken, kan nu alle sessies integraal en virtueel herbeleven. De editie van 2023 stond helemaal in het teken van humane detentie.

ICPA (International Corrections and Prisons Association) is een internationaal netwerk van professionals in detentie en strafuitvoering. Het netwerk organiseert wereldwijd opleidingen, ontmoetingen en een jaarlijkse conferentie. In 2023 was België het gastland van die jaarlijkse afspraak onder de noemer “Humane detention, what more can we do?”. Een uitgelezen kans om onze innovaties in detentie voor te stellen, prominente sprekers aan het woord te laten en alle deelnemers onder te dompelen in ons werkveld en thuisland.

De editie in Antwerpen blijft bij door een druk bijgewoonde passage van de toen nog kersverse minister van Justitie Paul Van Tigchelt, een fascinerende inkijk in Belgische en internationale projecten en erkenning voor tal van experten, onder wie ook voor Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen en trekkende kracht achter dit event.

Kennismaken en kennis delen

Het Antwerpse Hilton Hotel vormde een week lang (van 22 tot 27 oktober) de uitvalsbasis voor een drukgevuld programma met plenaire sessies, workshops, discussies en netwerkevenementen. De nadruk lag dus op humane detentie en hoe we het evenwicht tussen veiligheid en menselijkheid kunnen bewaken. Op zeven locaties in België konden 350 deelnemers ook van dichtbij kennismaken met onze penitentiaire inrichtingen.

Tijdens al die activiteiten staken tal van professionals, beleidsmakers, onderzoekers en academici de koppen bij elkaar om detentie menselijker te maken en innovatie op dat vlak een boost te geven. 900 mensen namen minstens één dag deel aan de conferentie, 729 mensen volgden het event de hele week. Duizenden anderen volgden het event via streaming. De deelnemers kwamen uit 75 landen en zeven werelddelen.

Erkenning voor personen en projecten

De jaarlijkse conferentie biedt ook de kans om in het oog springende projecten en opmerkelijke personen in het werkveld in de bloemetjes te zetten. Dat gebeurde met de uitreiking van de ICPA Correctional Excellence Awards 2023 tijdens het afsluitend gala in de Handelsbeurs.

Dit jaar was de Britse Lady Edwina Grosvenor één van de winnaars voor haar aandacht voor de noden van vrouwen in het rechtssysteem. Ook de Canadese Dr. Ivan Zinger kreeg erkenning voor zijn inspanningen om de omstandigheden in detentie te verbeteren. Bij de projecten vielen onder meer het Ierse Horses of Hope Equine programma, het Britse Unlocked Graduates project en een initiatief rond recidive in Lesotho in de prijzen.

Kathleen Van De VyverOok intern bij de organisatie van ICPA was er belangrijk nieuws: Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Belgische Gevangeniswezen, heeft tijdens de conferentie een internationaal mandaat gekregen. Na een verkiezing stelden de leden van het netwerk haar aan als ‘Board Director’ en wordt zij zo één van de 16 leden in het bestuur. Die bestuursleden zijn afkomstig uit 11 verschillende landen. Het gaat om een onbezoldigde functie die Kathleen opneemt naast haar huidige taken. Haar aanstelling vormt een mooie erkenning voor haar jarenlange inzet voor humane detentie, in binnen- en buitenland.

 

Dit event kwam tot stand dankzij de onuitputtelijke inzet van Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen en coördinator van internationale relaties en projecten. Samen met Vik Stoop, verantwoordelijke voor het PA-team in de gevangenis van Antwerpen en een team van 20 gemotiveerde vrijwilligers van de FOD Justitie leidden zij de conferentie in goede banen.

Zowel Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, Rudy Van de Voorde, directeur-generaal van de Penitentiaire inrichtingen en Hans Meurisse, vice-president van ICPA danken Kathleen, Vic en alle vrijwilligers uitdrukkelijk voor al hun inspanningen voor, tijdens en na het event.

ICPA picture ICPA picture ICPA picture ICPA picture ICPA picture ICPA picture ICPA picture