Mevrouw Marielle Moris en de heer Eric Van Dooren zijn benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie. De eedaflegging en installatie had plaats op 13 december 2019.
Mevrouw Marielle Moris was raadsheer in hof van beroep te Brussel.
De heer Eric Van Dooren was raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen.