Het Hof heeft bij arrest C.18.0132.F van 6 december 2018 beslist dat de inwoner van een faciliteitengemeente die haar te kennen geeft dat hij gebruikmaakt van het Frans, het recht heeft dat de overheid die taal voortaan gebruikt in al haar administratieve betrekkingen met hem, zonder dat hij zijn keuze dient te verduidelijken naar aanleiding van een concrete administratieve betrekking of dat hij die keuze nogmaals moet mededelen, hetzij in elke latere betrekking, hetzij met regelmatige tussenpozen.