Het jaaroverzicht van de FOD Justitie pakt uit met enkele opmerkelijke topics uit 2018. Wat sprong het afgelopen jaar in het oog? Welke verwezenlijkingen geven een overzichtelijk beeld van het brede takenpakket van de FOD Justitie?

Maar natuurlijk is er veel, veel meer. Een uitgebreid overzicht van alle nieuwigheden vindt u op onze website in de rubriek nieuwsberichten. Voor de cijfergegevens klikt u hier

​Contact

press@just.fgov.be