De FOD Justitie publiceert een nieuwe uitgave van ‘Justitie in cijfers’ met gegevens uit de periode 2013 - 2017.

Deze editie van het rapport biedt een cijfermatig overzicht van het budget, het personeel, de werking van de rechterlijke organisatie, de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen.

De publicatie biedt u bovendien een inkijk in statistieken over meer specifieke onderwerpen: internationale adoptie, (voor-) naamsveranderingen, internationale kinderontvoeringen,  stichtingen van openbaar nut, internationale vzw’s, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, internationale rechtshulp in strafzaken, wapens en genadeverzoeken.

Een greep uit wat u kan ontdekken:

  • 23 183 mensen werken voor justitie, 49 % onder hen is aan de slag bij de rechterlijke orde en 42 % bij het directoraat-generaal penitentiaire instellingen (d.d. 31 december 2017). Meer dan 80 % van de personeelsleden is statutair.
  • 1 301, 1 miljoen euro is bestemd voor personeelskosten. Dat komt neer op 73,4 % van het totale budget (d.d. 31 december 2017) en betekent een lichte stijging in vergelijking met 2016.
  • Het aantal vrouwen binnen de magistratuur stijgt sterk sinds 2011. Op uitzondering van het mannelijk bastion dat het Hof van Cassatie is (77 % mannen), maken vrouwen in 2017 55 % uit van de magistratuur.
  • De gevangenispopulatie is sinds 2013 gedaald met 10 %. In 2017 telden we een gemiddelde bevolking van 10 500 gedetineerden. Het aantal personen dat onder elektronisch toezicht staat is daarentegen met 40 % toegenomen tussen 2013 en 2015, om in 2016 weer te dalen. In 2017 ging het dan weer de hoogte in.

Benieuwd naar meer?

Deze cijfers en meer vindt u terug in de nieuwe editie van ‘Justitie in cijfers’. Dit digitaal rapport bevat alle sleutelstatistieken van justitie voor de periode 2013-2017.

► Justitie in cijfers (PDF)

Contact

Dienst Strategische ondersteuning

Secr-aso@just.fgov.be