Vanaf december 2019 krijgen EU-burgers die een verkeersovertreding begingen in België een nieuwe brief die visueler is, eenvoudiger en preciezer. Daarnaast is de brief ook aangepast aan de doelgroep: natuurlijke personen krijgen als boodschap ‘betaal uw boete’, terwijl de boodschap voor rechtspersonen neerkomt op ‘identificeer de verantwoordelijke bestuurder’. Die investering in klare taal laat toe om straffeloosheid bij buitenlandse overtreders tegen te gaan.

Brieven op maat

De boetebrief bevat alle informatie over de verkeersovertreding en de betaling ervan. Voor burgers en ondernemingen bestaan aparte modellen, op maat van de doelgroep. De burger wil weten hoe hij/zij de boete kan betalen, terwijl een onderneming wil weten hoe hij/zij de verantwoordelijke bestuurder van een voertuig kan identificeren.

De brief is nu ook visueler. Dankzij iconen en kleurblokken wordt alle informatie zo eenvoudig mogelijk voorgesteld. Daarnaast is de inhoud herbekeken aan de hand van kwaliteitscriteria voor overheidscommunicatie. Juridisch jargon wordt maximaal achterwege gelaten om de informatie over de verkeersovertreding en de volgende stap zo helder mogelijk te omschrijven.

23 taalversies op komst

Momenteel wordt de brief in het Nederlands, Frans en Duits aangeboden. Alle EU-landen die die talen als officiële landstaal hebben, ontvangen de nieuwe modellen: Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk. Op termijn zullen de brieven beschikbaar zijn in 23 talen zodat elke EU-burger een verkeersboete krijgt in zijn/haar landstaal.

Breder project

Klare taal bij boetes loont. Enerzijds helpt het de overtreder om de boete tijdig en correct te betalen, zowel voor een Belgische overtreder als voor een buitenlander. Zo vermijdt hij/zij extra kosten bij een laattijdige reactie. Anderzijds kan de overheid rekenen op een sterkere inningsgraad.

De herwerking van de boetebrieven kadert in het Crossborder-project dat het volledige beheer van verkeersboetes automatiseert en optimaliseert. Om de controle op buitenlandse overtreders verder te versterken, is het toezicht op de betalingen ook aangescherpt dankzij gegevensuitwisseling met de andere lidstaten.

Vice-eerste minister van Justitie Koen Geens: “Ik ben bijzonder verheugd met de komst van de nieuwe template voor buitenlandse overtreders. De overheid moet mee waken over een heldere communicatie. Dat de overtreder daardoor een boete mogelijk sneller betaalt, is alleen maar goed nieuws.” 

Modellen