Vanaf 1 januari 2015 kunnen meemoeders een afstammingsband met hun kind creëren zonder beroep te moeten doen op adoptie.

De vaststelling van de afstamming ten aanzien van de meemoeder gebeurt op dezelfde wijze als de vaststelling van de afstamming ten aanzien van de vader.

Deze band kan dus vastgesteld worden door toepassing van het vermoeden van meemoederschap of door erkenning. Indien de afstamming noch op basis van het vermoeden van meemoederschap noch door een erkenning is vastgesteld, kan de rechter het meemoederschap vaststellen.

Kinderen geboren na 1 januari 2015

De kinderen geboren binnen het huwelijk krijgen automatisch een afstammingsband met de meemoeder.

De kinderen geboren buiten het huwelijk kunnen erkend worden door de meemoeder. De erkenning kan al gebeuren vóór de geboorte.

Kinderen geboren vóór 1 januari 2015

De kinderen geboren vóór 1 januari 2015 kunnen erkend worden door de meemoeder.  Dit geldt zowel voor de gehuwde als voor de niet-gehuwde meemoeder.

Geadopteerde kinderen

Voor kinderen die reeds geadopteerd werden door de meemoeder verandert er niets. Aangezien er reeds een afstammingsband is ten aanzien van de meemoeder, kunnen deze kinderen niet meer erkend worden door de meemoeder.

Meemoeders die de adoptieprocedure aan het volgen zijn, kunnen deze stopzetten en het kind erkennen.

Naam

Voor kinderen van lesbische koppels van wie de afstamming van de meemoeder is vastgesteld, geldt dezelfde naamregeling als voor kinderen van heterokoppels.

De moeder en de meemoeder kunnen de naam van de meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen.

Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid hieromtrent, draagt het kind de naam van de meemoeder.

Hebt u verdere vragen, neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.