Een delegatie van het ministerie van Justitie, Mensenrechten en Bevordering van het Burgerschap van Burkina Faso is van 25 november tot 1 december op studiebezoek in Brussel. De focus ligt vooral op de informatisering van het rechtssysteem en in het bijzonder op de informatisering van het strafregister.

Het strafregister informatiseren is dan ook één van de institutionele hervormingen die gepland zijn in het Pacte national pour le Renouveau de la Justice dat de Burkinese overheid in maart 2015 heeft goedgekeurd. Uiteindelijk beogen beide landen om good practices uit te wisselen op het vlak van informatisering.

Maar ook andere thema’s komen aan bod, zoals het programma voor administratief beheer en de erkenning van gedetineerden.

Het studiebezoek eindigt met een geleid bezoek aan het gerechtsgebouw van Brussel.

Meer informatie
press@just.fgov.be