Het Burgerlijk Wetboek bestaat al sinds 1804 en beheerst het leven van de burger van wieg tot graf.

Dat concept is ook in de 21ste eeuw nog lang niet achterhaald. De doelstellingen die de wetgever destijds voor ogen had, blijven zinvol. Toch is het Burgerlijk Wetboek na 200 jaar vanzelfsprekend niet meer afgestemd op de noden van de moderne maatschappij.

Om het wetboek te herschrijven, stelde de minister van Justitie verschillende groepen van experten aan, die samen een hervormingsvoorstel uitwerken. Om iedereen te informeren en de kans te bieden om te reageren, is er een consultatieronde gepland.

Ook u kan feedback geven op de nieuwe voorstelteksten.