Vrijdag 4 juni 2021 is de internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Op deze symbolische datum gaat het nieuwe Platform Kindermishandeling officieel van start. Als expertiseplatform wil dit initiatief zorgen voor een gericht en uniform beleid rond kindermishandeling. 

Het Platform Kindermishandeling is een nieuw initiatief van het Agentschap Opgroeien, dat zich focust op de bestrijding van kindermishandeling in Vlaanderen. De opstart van het platform, dat het vroegere Vlaams Forum Kindermishandeling vervangt, is goedgekeurd door de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Afgestemde en uniforme aanpak

Het Platform Kindermishandeling gebruikt verschillende invalshoeken en wetenschappelijk onderzoek om kindermishandeling in Vlaanderen aan te pakken. Samen met partners uit de brede leefomgeving van jongeren, gezinnen, hulpverlening, politie en Justitie streeft het platform naar een afgestemd en uniform beleid over de verschillende beleidsdomeinen heen.
Bovendien zal het platform ook initiatieven nemen om over kindermishandeling te sensibiliseren en te informeren. 

Drieledige organisatie 

Concreet maakt het Platform Kindermishandeling beleidsaanbevelingen op, volgt het de voortgang van de werkgroepen en maakt het praktische afspraken. Om deze taken uit te voeren is de organisatie drieledig opgedeeld. Ten eerste, is er het platform met alle betrokken actoren. Daarnaast is er het kernteam dat de agenda van de vergaderingen bepaalt, en dat is samengesteld uit het Agentschap Opgroeien, de FOD Justitie, het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Nederlandstalige coördinatrice van parketcriminologen. Tot slot zijn er de werkgroepen die inhoudelijke onderwerpen uitwerken en terugkoppelen naar het platform. 

Eerste doelstellingen

Het Platform Kindermishandeling zal twee tot drie keer per jaar samenkomen. Voor het eerste werkjaar heeft het platform al enkele onderwerpen op de agenda staan. Zo wil het, onder andere, nadenken over een mogelijke implementatie van een meldcode voor kindermishandeling, en het stappenplan Kindermishandeling evalueren en updaten. 

Federaal minister van Justitie Vincent van Quickenborne

De bestrijding van geweld tegen kinderen, in al zijn vormen, blijft een prioriteit. Voor tienduizenden kinderen bleek “thuis” binnen het gezin en de vertrouwde omgeving tijdens de lockdown geen veilige plek. De digitale wereld bleek dat evenmin. De stijging van het aantal meldingen van online misbruik was enorm. We kunnen geweld alleen doeltreffend bestrijden en voorkomen wanneer hulpverleners, politie en justitie samenwerken. In die zin is dit nieuwe platform, een belangrijke ontmoetingsplaats, waar de partners samen een beleid uittekenen in de strijd tegen geweld op kinderen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke

Lichamelijk, emotioneel of seksueel  geweld tegen kinderen kunnen we niet tolereren. We merken dat kinderen die getuige of slachtoffer zijn van geweld dat voor de rest van hun leven meedragen. Daarom willen we beter in kaart brengen hoe we over verschillende beleidsdomeinen heen kinderen kunnen behoeden voor agressie. We willen alvast op korte termijn bekijken hoe we ook toekomstige kinderen die risico’s lopen kunnen beschermen door de toekomstige ouders beter te begeleiden en hen te helpen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is de taak van het Vlaams Platform Kindermishandeling om inzichten te bundelen zodat we het beleid kunnen bijsturen waar nodig.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir

Inspanningen kunnen nooit te groot zijn als het gaat om kinderen beschermen. Onze justitieassistenten worden dagdagelijks geconfronteerd met gezinssituaties vol conflicten. Het kind is altijd het grootste slachtoffer. Onderzoek bewijst dat mensen die als kind vier of meer negatieve levenservaringen meemaakten, zoals aanhoudend conflicten tussen ouders of mishandeling, veel meer kans maken om een zelfmoordpoging te ondernemen of in een depressie verzeild te raken. We moeten er dus alles aan doen om onze kinderen te beschermen en de cijfers te verbeteren. Met dit nieuwe Vlaams Platform denken onze mensen graag samen met alle betrokkenen op het terrein out-of-the-box na over hoe we dat nog beter kunnen doen.

Contact

press@just.fgov.be