Weegschaal Justitie

Vanaf 20 december 2021 zien de boetebrieven die Belgische overtreders ontvangen voor een verkeersovertreding er anders uit. De nieuwe modellen zijn duidelijker, moderner en vooral beter aangepast aan noden van de overtreder.

Europese verkeersovertreders ontvangen deze boetebrieven sinds november 2019. Daarna werden de correctionele boetes in deze nieuwe modellen gegoten. Vanaf vandaag volgen dus ook de verkeersboetes voor Belgische overtreders.

Deze veranderingen sluiten mooi aan bij het voornemen om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Dankzij de recente verbeteringen kan elke verkeersovertreder sneller en gemakkelijker de boetebrief lezen en de nodige acties ondernemen.

Via https://justonweb.be/fines kunnen burgers en ondernemingen bovendien onmiddellijk hun boete betalen, betwisten of de verantwoordelijke bestuurder identificeren. Bovendien krijgt elke overtreder via dit platform toegang tot alle digitale functionaliteiten voor het beheer van hun boetes. Op deze manier maakt justitie haar digitale diensten transparanter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker.

De nieuwe boetebrieven zien er als volgt uit:

► Een onmiddellijke inning voor burgers

Onmiddellijke inning voor burgers - voorbeeldbrief► Een onmiddellijke inning voor ondernemingen

Onmiddellijke inning voor ondernemingen - voorbeeldbrief

Belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden

1. Modellen die aangepast zijn aan de noden van de overtreder

Tot nu toe maakten de boetebrieven geen onderscheid tussen de plichten van een burger en die van een onderneming. Terwijl een burger de boete moet betalen of betwisten, is een onderneming volgens artikel 67ter van de wegverkeerswet verplicht om de bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding te identificeren. Daarom ontvangen burgers en ondernemingen nu een boetebrief met een verschillende boodschap op de eerste pagina.

2. Een modern en visueel design

Het tijdperk van moeilijk begrijpbare boetebrieven met veel tekst is voorbij. De nieuwe modellen hebben een nieuwe structuur en maken gebruik van iconen en opsommingstekens, wat bijdraagt aan het leesgemak. Bovendien leggen de nieuwe boetebrieven alles uit in klare taal met een minimum aan juridisch vakjargon, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen.

Zo zijn de details van de vastgestelde overtreding, het te betalen bedrag en de betalings- of identificatiemethodes terug te vinden op de eerste pagina.

 • Een burger kan:
  • de boete online betalen via https://justonweb.be/fines door zich aan te melden met een digitale sleutel (bv. eID of itsme) of met het systeemnummer en de identificatiecode;
  • de QR-code scannen en onmiddellijk betalen;
  • betalen via bankoverschrijving met vermelding van de correcte gestructureerde mededeling;
  • de boete digitaal betwisten via https://justonweb.be/fines door zich aan te melden met eID of itsme.
 • Een onderneming krijgt meteen de verschillende stappen te zien om de verantwoordelijke bestuurder te identificeren. Zo kan een onderneming:
  • zich aanmelden op https://justonweb.be/fines met een digitale sleutel (bv. eID of itsme);
  • in het overzicht van de boetes klikken op ‘Identificeer bestuurder’;
  • het onlineformulier ‘Identificatie van de bestuurder’ invullen en dit digitaal verzenden.

3. Meer informatie over het type boete

Bovendien staat er op elke boetebrief een cijfer bovenaan op de eerste pagina. Dat nummer verwijst naar de website justonweb.be/fines/online-help. In de rubriek ‘Online Hulp’, in het deel ‘Ontdek meer over uw boete’, staat bijkomende informatie over elk type boete. Hierin vindt men onder andere terug waarom men deze boete ontvangt en welke verschillende acties men kan ondernemen.