Op 15 december verdwijnt de Jure-Juridat zoekmachine na jaren van trouwe dienst. De zoekmachine wordt vervangen door de nieuwe, performante zoekmotor JUPORTAL. Vanaf 2021 ondersteunen de voornaamste browsers immers niet langer de flashtechnologie waarmee Jure-Juridat werd gebouwd.

De JUPORTAL zoekmachine is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de stafdienst ICT van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de rechterlijke orde en vervangt de publieke Jure-Juridat zoekmotor om ervoor te zorgen dat de enige overheidsdatabank met een selectie van geanonimiseerde vonnissen en arresten toegankelijk blijft nadat de support van Flash op 31 december 2020 stopt.   

JUPORTAL databank

JUPORTAL staat voor JUrisprudence Publique/Openbare Rechtspraak/Öffentliche Rechtsprechung PORTAAL.
JUPORTAL is een openbare databank voor Belgische rechtspraak die beheerd wordt door de stafdienst ICT van de FOD Justitie. Het systeem dupliceert de rechtspraak die is opgenomen in Jure-Juridat. De databank kan ook geraadpleegd worden via de Europese ECLI zoekmachine.
FOD Justitie beheert de zoekmachine, maar de individuele rechtscolleges bepalen welke vonnissen en arresten zij anonimiseren en publiceren in JUPORTAL. De meeste rechtspraak raadpleegbaar via JUPORTAL wordt gepubliceerd door de volgende instanties:

 • Hof van Cassatie
  • alle gepubliceerde arresten en conclusies (sinds ca. 1995) en een selectie van voor 1995 (meer dan 43.000 publicaties)
 • Hoven van beroep (5)
  • Een selectie van arresten (meer dan 14.000 publicaties )
 • Arbeidshoven (5)
  • Een selectie van arresten (meer dan 21.000 publicaties)
 • Arbeidsrechtbanken (9)
  • een selectie van vonnissen (meer dan 10.000 publicaties)
 • Rechtbanken van eerste aanleg
  • Een selectie van vonnissen (meer dan 7000 publicaties)
 •  Grondwettelijk Hof
  • Alle arresten (meer dan 4600 publicaties)

Regelgevend kader

Welke rechtspraak gepubliceerd wordt, wordt bepaald op basis van wettelijke criteria, vastgelegd in 2007. Die criteria zijn bedoeld om de meest relevante rechtspraak beschikbaar te maken, bijvoorbeeld beslissingen waarin een rechtsregel geformuleerd of gewijzigd wordt of uitspraken in spraakmakende zaken.

Toekomstvisie

JUPORTAL zorgt voor een verhoogde toegankelijkheid van de rechtspraak, maar de onderliggende databank is niet dé publiek toegankelijke, elektronische databank van alle vonnissen en arresten zoals bedoeld in de wet van 5 mei 2019. Dit is een ander project en voor deze allesomvattende databank heeft de wetgever de inwerkingtreding voorzien op 1 september 2022.

Blijf op de hoogte

Automatisch updates krijgen van relevante rechtspraak? Dat kan door een RSS-feed op te zetten in de zoekmotor van JUPORTAL:

 • Onder “Opzoeking via ECLI, rolnummer of datum”: bepaal de gewenste tijdspanne vanaf vandaag of een recente datum tot een datum in de toekomst
 • Onder “Opties – Selectie rechtsclleges – Rechtsgebied – Type – Jaar van publicatie”: selecteer de instantie die u wenst te volgen bij “Rechtscollege”
 • Voer de zoekopdracht uit
 • Klik in het resultatenscherm op “RSS feed”
 • Abonneer u op de feed

Contact

Info-JUPORTAL@just.fgov.be