Dankzij de nagenoeg integraal bewaarde archieven, goed voor in totaal 282 meter, is het mogelijk om de Luikse gevangenisbevolking van 1796 tot 2012 te bestuderen. Vanaf nu centraliseert het Rijksarchief van Luik namelijk de archieven van alle gevangenissen in die provincie (behalve Eupen).

Na het archief van de gevangenissen van Hoei en Verviers, is ook het archief van de gevangenis van Luik (de voormalige gevangenis Saint-Léonard, maar ook Lantin) voortaan toegankelijk in het Rijksarchief van Luik.

Volg het traject van duizenden veroordeelden

De archieven bevatten opsluitingsdossiers en -registers die het traject van duizenden veroordeelden schetsen. Deze administratieve informatie kan gepaard gaan met foto’s, met correspondentie of met bijzondere verzoeken van gedetineerden. Het is ook mogelijk om het gedragsaspect van de gevangenen te bestuderen dankzij de moraliteitsregisters (afgeschaft in 1924 en vervangen door de moraliteitsdossiers).

100 jaar documentatie raadpleegbaar

Na uw inschrijving hebt u toegang tot de leeszaal van het Rijksarchief, zowel om wetenschappelijke redenen (onderzoekers, professoren, studenten) als om persoonlijke redenen (opzoekingen over de geschiedenis of over familieleden). Alle geschriften zijn gratis raadpleegbaar.

Documenten ouder dan 100 jaar kan u vrij inkijken, net als documenten ouder dan 30 jaar die niet privacygevoelig zijn. Om privacygevoelige documenten ouder dan 30 jaar raad te plegen, moet u toestemming krijgen van de Algemeen Rijksarchivaris (of zijn afgevaardigde). De archieven jonger dan 30 jaar zijn raadpleegbaar na toestemming van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

Digitale inventaris

De inventaris van het archief van de gevangenis van Luik is gratis beschikbaar in PDF-formaat. U kan de inventaris ook bestellen via publicat@arch.be of aankopen in het Rijksarchief van Luik (Cointe).

De inventaris wordt ook afgerond voor de gevangenissen van Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Aarlen en Namen.

Meer informatie

Het Rijksarchief van Luik