Er circuleren regelmatig valse e-mails waarin onterecht gegevens worden opgevraagd, zogezegd in naam van de FOD Justitie of de beleidscel van de minister. Ga daar niet op in. Die vervalste berichten komen niet van ons en zijn een poging tot fraude. 

Ontving je een verdacht bericht?

 • Download eventuele bijlages niet.
 • Doe geen betalingen als je de opdracht niet vertrouwt.
 • Klik niet op links.
 • Geef geen toestemming tot het delen van data of apps.
 • Bezorg de afzender geen vertrouwelijke informatie.
 • Stuur het verdacht bericht door naar verdacht@safeonweb.be 
 • Niet zeker of het bericht dat je ontving betrouwbaar is of niet? Laat het ons weten via justitie.belgium.be/nl/contacteer_ons en we kijken het na.

Hoe herken je een poging tot fraude?

 • De afzender kan volledig echt en betrouwbaar lijken. Het kan dus volledig vervalst zijn. Wees waakzaam als de inhoud, toon of vorm van het bericht je verdacht lijken.
 • Het is ook mogelijk dat de afzender beweert van Justitie te zijn maar geen officieel adres van ons gebruikt maar een andere extensie dan @just.fgov.be of @teamjustitie.be.
 • Er worden bankgegevens gevraagd of er wordt gevraagd een betaling te doen op een bankrekening die niet van ons is.
 • Er worden onterecht andere vertrouwelijke gegevens gevraagd.
 • Het bericht komt onverwacht.
 • Het lijkt te mooi om waar te zijn of klinkt net als een dreigement.
 • Er staan spel- en/of taalfouten in.

Ben je toch slachtoffer geworden van fraude?

Contacteer de politie of meld de feiten online via meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom